Madde-1

Üye, İşbu Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul ederek, www.ozerdavetiye.com internet sitesi aracılığı ile edinilen kişisel bilgilerin, anılan internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve her türlü hak ve sorumluluklarını üstlenen Özer Davetiye veveya bağlantılı şirketler veya ortaklar tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından, toplanması ve kullanılmasını kabul etmektedir.


Madde-2

Ad, soyad, kimlik, belge numarası, vatandaşlık numarası, vergi bilgileri, ticaret unvanı, adres, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp talep edilen ürün ya da hizmete göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin temini zorunludur. Gizlilik Sözleşmesi Üye tarafından kabul edildiğinde saklanacak olan verilerin, Özer Davetiye tarafından her zaman uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarında korunacağını taraflar kabul etmektedirler.


Madde-3

Üye, işlemlerin sürdürebilmesi için gerekli olan verilerin kendisi tarafından sağlanamaması halinde, beklenen edimin ifasının imkânsızlaşacağını kabul etmektedir.


Madde-4

Saklanacak olan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılacaktır. Siparişlerin işleme konulması ve üyelik hesaplarının yönetilmesi, Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması, İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve üye ile ilgili ilişkilerin devamını sağlayabilmek amaçlı bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları uzmanlar ile paylaşmak, Pazar araştırması amacıyla aracı kurumlar vasıtası ile gerek e-posta, telefon, fax veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla üye ile irtibat kurmak, Üye tarafından internet sitesinin ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve üyeye daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Web sitesini kullanıcıya özgülemek, Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması, Ürünlerin ve hizmetlerin ve bunlara ilişkin kişisel seçim fırsatları araştırmak ve geliştirmek, Hizmetleri veya ilgili ürünleri üyeye tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici olduğu düşünülen diğer bilgilere ilişkin promosyon niteliğinde e-postaları periyodik olarak gönderebilmek, Yasal gereklilikleri ifa etmek veveya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile kullanıcının tüm hakları gözetilerek veri ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir.


Madde-5 

Üye tarafından www.ozerdavetiye.com internet sitesine girilen veriler, Gizlilik Sözleşmesi’nin üye tarafından kabul edilmesi halinde üye işlemleri ve hukuki gereklilikler süresince Özer Davetiye tarafından saklanacaktır.


Madde-6

Özer Davetiye tarafından belirli aralıklarla, tutulmakta olan verilere ulaşılması ya da bilgilerin değiştirilmesi güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir. Veri kullanımı ile ilgili gelişmeler göz önüne alındığında, www.ozerdavetiye.com internet sitesinde gerçekleştirilecek geliştirmeler üyeye “Gizlilik ve Kullanım Şartları” başlığı altında bildirilecektir.


Madde-7

Özer Davetiye, ilgili kuralları tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, üye tarafından kabul edilen Gizlilik Sözleşmesi’ne bağlı olarak, Özer Davetiye tarafından toplanan her türlü bilgi; Özer Davetiye ekibi tarafından sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda gerekli özen gösterilecektir.


Madde-8

www.ozerdavetiye.com internet sitesi, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösteren kendi standartlarına uygun nitelikteki sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından Özer Davetiye sorumlu tutulamaz.